VÆRDI OG KULTUR IMPLEMENTERING

HR23 er specialister i at facilitere værdi-projekter både når det gælder udvikling, optimering og implementering af værdier og kultur.

Alle virksomheder har en virksomhedskultur. Ligegyldigt om man er bevidst om den eller ej.

Spørgsmålene er så, om den eksisterende kultur er egnet til at nå de strategiske mål som er lagt for virksomheden? Er eksisterende kultur gennemarbejdet, nedskrevet, italesat og officielt implementeret? Og bliver der egentlig levet op til kulturen i den daglige drift (officielt som uofficielt)?

Kerneværdier er derfor en væsentlig del af en virksomheds fundament og kultur. Med andre ord, kerneværdier hjælper med at sætte retning for enten den eksisterende kultur, men kan også danne grundlag og retning for en helt ny kultur, hvis virksomheden har ønske om det.

Så hvad bidrager værdier og kultur til i den daglige drift? Kerneværdier giver blandt andet ledelse og medarbejdere en ramme for:

  • Ønsket adfærd
  • Ønsket holdninger
  • Ønsket samarbejde
  • Ønsket tilgang til opgaveløsning

Det betyder at en virksomheds grundlæggende kerneværdier er en spejling af virksomhedens kultur, når værdierne bliver levet i det daglige. På denne måde kan værdier og kultur understøtte virksomhedens strategiske mål og mission. Tilsammen danner de det fundament, der fremadrettet skal realisere virksomhedens vision.

HR23 er specialister i at facilitere værdi-projekter både når det gælder udvikling, optimering og implementering af værdier og kultur. Vi garantere succes.

pyramide