Et fælles fundament

 

HR23 tilbyder professionelle fundamentforløb til vores kunder. Vi skræddersyer forløbene i samarbejde med vores kunder, så de passer til vores kunders behov og forventninger.

En vigtig forudsætning for at nå de ønskede resultater i en virksomhed er, at ledergruppen og medarbejderne deler den samme opfattelse af målene og betingelserne for succes. Samtidig er det essentielt, at alle i eksempelvis ledergruppen eller/og i medarbejdergruppen udviser den samme grad af engagement og erkendelse af hinandens styrker, begrænsninger og kompetencer for at opnå de ønskede resultater.

Derfor vil det være en forudsætning, at man først kender sig selv for at kunne danne og tage del i et fælles fundament. Og for at kunne det, skal man vide hvad sine styrker, begrænsninger og kompetencer er. En god leder eller en god medarbejder hviler i sig selv og har et personligt stærkt og stabilt fundament.

I et fundamentforløb med HR23 benytter vi MBTI II på individuelt plan og slutter altid forløbet af med fælles teamworkshops, hvor ledergruppen/medarbejdergruppen er samlet med MBTI` n i centrum.

HR23 har mange års erfaring i brugen af MBTI` og facilitering af teamworkshops.