EMPLOYER BRANDING 

Et godt employer brand bygger på en klar sammenhæng mellem virksomhedens identitet, image og profil – med andre ord, så skal virksomhedens kultur, omdømme og kommunikation have sammenhæng.

Alle ønsker at skaffe den dygtigste og mest velkvalificerede arbejdskraft. Og trods økonomisk krise de senere år, er der i mange brancher stadig hård konkurrence om at tiltrække de rigtige medarbejdere og beholde de nuværende medarbejdere. Et godt image er ofte det, der får de bedste medarbejdere til at lade høre fra sig. Employer branding, handler om,

  • hvordan virksomheder markedsfører deres reelle værdigrundlag og kultur overfor omverden og deres medarbejdere
  • hvordan allerede nuværende medarbejdere kan gøres til stærke ambassadører for virksomheden, både i og uden for arbejdstiden

Employer branding handler altså om, hvordan man skaber sig en attraktiv arbejdsplads.

cirkel