Den mest innovative HR virksomhed

HR23 er et konsulenthus som bidrager med HR eksekveringskraft til mindre og mellemstore virksomheder gennem et professionelt HR Partnerskab

HR23 tilbyder vores kunder et professionelt HR Partnerskab inden for alle faser af HR.
HR23 hjælper vores kunder med at få optimeret, udviklet og eksekveret dele såvel som hele HR-hjulet i mindre og mellemstore virksomheder, lige fra udvikling, opgradering og implementering af HR processer, Værdi projekter, MUS systemer, Trivselsanalyser, Fælles fundament, Rekruttering & Headhunting, Coaching & Karriererådgivning, Outplacement m.m. HR23 tilbyder vores kunder et professionelt HR partnerskab til primært mindre og mellemstore virksomheder.
Læs mere ->
Alle virksomheder har en virksomhedskultur. Men er den officielt implementeret, og er den egnet til at nå de strategiske mål.
HR23 er specialister i at facilitere værdi-projekter både når det gælder udvikling, optimering og implementering af værdier og kultur. Spørgsmålene er så, om den eksisterende kultur er egnet til at nå de strategiske mål som er lagt for virksomheden? Er eksisterende kultur gennemarbejdet, nedskrevet, italesat og officielt implementeret? Og bliver der egentlig levet op til kulturen i den daglige drift (officielt som uofficielt)? Kerneværdier kan derfor være en væsentlig del af en virksomheds fundament og kultur. Med andre ord, kerneværdier hjælper med at sætte retning for enten den eksisterende kultur, men kan også danne grundlag og retning for en helt ny kultur, hvis virksomheden har ønske om det.
Læs mere ->
De rette medarbejdere gør forskellen. Det kræver en passioneret indsats at kunne finde dem.
I HR23 har vi mere end 25 års erfaring i rekruttering. Vi hjælper vores kunder med at finde ledere, specialister og nøglemedarbejdere. Vores netværk er stærkt og vi vil altid i samarbejde med vores kunder forslå de rekrutteringstilgange og procedurer, der matcher kunder bedst. Rekrutteringsforløbet besluttes derfor i samarbejde med vores kunde.

Det er vores erfaring, at skræddersyede løsninger fører til de bedste resultater. Derfor sætter vi os ind i vores kunders strategi, værdier, kultur og branche som grundlag for design af vores løsninger.
Læs mere ->